• Новости Административно-хозяйственный департамент

ОШМУ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ЭФФЕКТИВДҮҮ ПАЙДАЛАНУУ ЖОЛУНДА

2022-02-04 15:12:52 105

Ош мамлекеттик университети электр энергиясын эффективдүү пайдалануу максатында университеттин имараттарына тиешелүү аймактарын түнкүсүн жарыктандыруу үчүн күндүзү зарят алуучу диоддуу прожекторлорду орнотууда. Азыркы учурда медициналык факультеттердин КАМПУСунда орнотулуп бүттү